Till senaste kommentaren

Vad ska jag göra om jag blir trakasserad på arbetet?

Jag blir trakasserad av en kollega på jobbet, vad gör jag?
Naturvetarna Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  När det inte finns någon koppling till en diskrimineringsgrund så kallas trakasserier för kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljölagen, eller i värsta fall mobbning om det pågått under en längre tid.

  Det är viktigt att man meddelar arbetsgivaren om situationen snarast möjligt. Arbetsgivaren är skyldig att göra följande:
  1. Utreda omständigheterna
  2. Påtala för den som trakasserar att man inte accepterar trakasserier på arbetsplatsen
  3. Vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra trakasserierna.
  I övrigt ska det finnas rutiner i verksamheten kring hur kränkande särbehandling ska hanteras som de anställda känner till.

  Om du utsatts för kränkande särbehandling bör du omgående kontakta ett skyddsombud på arbetsplatsen och beskriva situationen. Prata ihop er om problemen samt vilka lösningar ni ser skulle kunna förhindra fortsatta trakasserier. Kalla sedan till ett möte med arbetsgivaren.

  Finns inte ett skyddsombud, kontakta en lokal facklig representant. Finns varken skyddsombud eller lokal facklig representant, kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

  Vänliga hälsningar
  Josefine
 • Hej
  Hur gör man om det är chefen som trakasserar? Vem avgör om det är trakasserier?


  Maria
 • Hej Maria,

  Du behöver göra en anmälan till arbetsgivaren om dessa trakasserier. Eftersom det är din chef som trakasserar råder jag dig att kontakta chefens chef eller HR-avdelningen för att göra anmälan. Arbetsgivaren är skyldig att utreda när en sådan här anmälan kommer in. De kan inte bara säga att inga trakasserier har skett utan de måste utreda om så är fallet. Om de inte har kompetensen att utföra utredningen själva kan de ta in extern hjälp.

  Jag råder dig att ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen för att få hjälp med att göra en anmälan och se till att en utredning görs.

  Vänliga hälsningar
  Anna
 • Hej,
  Ibland är företagen så små att det inte finns skyddsombud på platsen. Ibland går skyddsombuden i chefens ledband och vågar inte ta tag i problemen i rädsla för repressalier från chefen. Ibland är det också "chefen" som är högste chefen på företaget och den som trakasserar. Jag har tyvärr sett alla möjliga otrevliga varianter. Har aldrig sett att det lösts med någon hjälp. Det har varenda gång slutat med att den anställde och trakasserade har bytt jobb.
  Anna
 • Hej Anna,
  Man ska anmäla trakasserierna enligt interna rutiner, och arbetsgivaren ska då utreda saken. Du är välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivningen för stöd i frågan.
  Christina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.