Till senaste kommentaren

När har jag rätt till tjänstledighet inom staten?

Hej, jag är och har varit tjänstledig från myndighet i 1,5 år nu (från mars 2021). Fick beviljat två år tjänstledighet för att jobba på annan myndighet. Men från november i år har jag fått nytt 10 mån vikariatkontrakt och undrar om jag kan begära ny tjänstledighet fram till okt 2023? Vad jag förstår så har man rätt inom statlig myndighet att få tjänstledigt för att prova annat jobb, max 2 år. Innebär detta: ny tjänst = ny tjänstledighet? Har jag rätt till ny tjänstledighet eftersom jag fått en ny vikariattjänst?
Julia

Kommentarer

  • Hej Julia,

    Villkoren för denna typ av tjänstledighet regleras i 13 kap. 2 § i det statliga kollektivavtalet Villkorsavtal-T. Enligt bestämmelsen finns vissa kvalifikationskrav för ledighet, men också återkvalifikationskrav. Bl.a. ska man, om man tidigare varit ledig med stöd av denna bestämmelse, ha återgått i tjänst i minst 12 månader innan man återkvalificerat sig för ledighet. Något sådant krav gäller dock inte om den tidsbegränsade anställningen förlängs utan avbrott. Det ska då röra sig om samma anställningsform.

    Din fråga är komplex och är av sådant slag att det kan vara klokt att diskutera den vidare i vår medlemsrådgivning. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till Naturvetarnas medlemsrådgivning med din fråga.

    Mvh,
    Jacob
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.