Till senaste kommentaren

Avsättning från chefstjänst utan angivna skäl

En ny avdelningschef skapade kaos i ledningsgruppen, där jag var en av 6 enhetschefer. AC skällde, ljög och pratade bakom ryggen på oss EC. HR satte in externa konsulter, men det ledde inte till  förändring hos AC. Utan förvarning eller förklaring blev plötsligt jag och två andra EC samt AC avsatta och gavs handläggartjänster på arbetsplatsen
Får arbetsgivaren göra så här
Björne

Kommentarer

 • Hej Björne,

  Utifrån din beskrivning låter det som att du, två andra EC samt AC blivit omplacerade antingen pga. organisatoriska skäl eller pga. personliga skäl. Utan att veta exakt hur era enskilda anställningsavtal är formulerade tex. om ni haft förordnande som chefer eller inte låter arbetsgivarens agerande som väldigt ingripande.

  Vid större förändringar av en anställds arbets- eller anställningsförhållanden har arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet om den anställde är fackligt organiserad. Samma gäller vid tex. övergripande omorganisationer om kollektivavtal finns, vet du om det skett någon förhandling? Omplaceringar pga. personliga skäl kan angripas rättsligt om de är särskilt ingripande och arbetsgivaren inte har objektivt godtagbara skäl för omplaceringen.

  Är du medlem i ett fackförbund är mitt råd att kontakta förbundet för råd i den här frågan och reda ut vad som faktiskt hänt och om arbetsgivaren brutit mot något rent arbetsrättsligt.

  Med vänlig hälsning
  Tomas Ombudsman
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.