Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Var står Naturvetarna när det gäller ändring av lagen om anställningstrygghet?

Nu har parterna Svenskt näringsliv, LO och PTK förhandlat två gånger om frågor som rör innehållet i lagen om anställningsskydd. LO kunde inte acceptera avtalsförslaget (inte formellt klart men en enig styrelse har sagt nej) medan PTK:s förhandlingsdelegation sa ja. När jag läser om de försämringar i arbetsrätten som PTK är beredda att acceptera blir jag förskräckt och besviken. Naturvetarna är ett litet förbund i PTK så inflytandet är begränsat. Men var står Naturvetarna i frågan. Kan Naturvetarna accepera de stora försämringarna i arbetstryggheten som PTK:s förhandlingsdelegation accepterade?

Kommentarer

 • Hej Mikael

  Tack för din fråga.

  Naturvetarna anser att överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv balanserar parternas önskemål väl.

  En hjärtefråga om att förbättra möjligheterna till omställning genom kompetensutveckling har tillgodosetts. Det i kombination med en reformerad a-kassa som omfattar fler och ger betydligt högre ersättningar skapar trygghet för våra medlemmar på ett sätt som passar bättre i dagens arbetsliv. Redan i dag ligger tryggheten för de anställda i den egna kompetensen, och inte i anställningstid.

  Naturvetarnas bedömning är vidare att det fackliga inflytande värnas inom ramen för det vi kallar svenska modellen. Som alltid i en förhandling har vi gjort vissa eftergifter för att få de fördelar som ett reformerat omställningssytem innebär. En sådan eftergift gäller utökade undantag i turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Ännu en skillnad mot i dag är att reglerna om uppsägning på grund av personliga skäl förändras i mindre delar. Vad gäller det sistnämnda så innebär överenskommelsen i denna del främst ett förtydligande av den rättspraxis som redan finns på området, för att på så sätt öka förutsägbarheten för både medarbetare och arbetsgivare. Anställningsskyddet för personliga skäl får anses vara fortsatt starkt. Även rätten till ogiltigförklarande av en uppsägning kvarstår enligt överenskommelsen.

  Sammantaget menar vi att den här överenskommelsen ger trygghet på ett nytt sätt för de anställda samtidigt som konkurrenskraften för svensk industri bibehålls, vilket är en förutsättning för att våra medlemmar ska ha fortsatt goda arbetsvillkor.

  Med vänlig hälsning,
  Jacob
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.