Till senaste kommentaren

Hur lång uppsägningstid har jag på mitt sommarvikariat?

Hej! Jag har ett sommarvikariat i 7 veckor den här sommaren och undrar vad uppsägningstiden är för detta? I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser hittar jag inget specifikt för en sån här kort period.

Elin (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Elin!
  Utgångspunkten är vad det står i ditt anställningsavtal.
  Om det står i ditt anställningsavtal att din anställning löper fr.o.m. datum t.o.m. ett visst datum är anställningen inte uppsägningsbar av någondera part.
  Om det framgår av ditt anställningsavtal att din anställning löper tillsvidare fr.o.m. ett visst datum dock längst t.o.m. XX-datum är den uppsägningsbar. Det bör i sådana fall även framgå av avtalet hur lång uppsägningstiden är. För arbetsgivarens del krävs det ändå att denne har saklig grund för uppsägning av den tidsbegränsade anställningen trots en sådan avtalsklausul om uppsägningstid.

  Har parterna inte träffat avtal om möjligheterna att avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid är möjligheterna begränsade. Ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning kan emellertid upphöra om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att inte betala ut lön skulle kunna utgöra en grund för arbetstagaren att säga upp anställningen i förtid.

  Om din visstidsanställning inte är uppsägningsbar och du ändå skulle behöva avsluta den av någon anledning så kan du alltid ta upp frågan med din arbetsgivare. Du får dock vara beredd på att arbetsgivaren har rätten på sin sida att vidhålla att din anställning löper under hela anställningstiden.

  Naturvetarna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.