Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur lång uppsägningstid har man när man fyllt 65 år?

Vilken uppsägningstid har jag efter idag när jag fyllt 65 år
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Du har rätt att kvarstå i din anställning till utgången av den månad du fyller 68 år (den s.k. LAS-åldern, se 32 a § lagen om anställningsskydd, LAS). Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl så ska arbetsgivaren ha saklig grund för det. Men efter 68 års ålder behöver arbetsgivaren inte längre ha saklig grund för uppsägning. Man ingår då inte heller längre i turordningen vid arbetsbristuppsägningar och företrädesrätten till återanställning och högre sysselsättningsgrad försvinner.

  Uppsägningstiden när LAS-åldern uppnåtts är 1 månad för båda parter såvida inte en längre uppsägningstid särskilt avtalats i anställningsavtal eller kollektivavtal.

  Fr.o.m. 1 jan 2023 kommer LAS-åldern höjas till till 69 år.

  Med vänlig hälsning,
  Jacob
  (Uppdaterad )
 • Hej,

  Om arbetstagaren själv säger upp sig hur lång är uppsägningstiden om arbetstagaren är 69 år

  Mvh,
  Jan
 • Hej Jan,

  Huvudregeln enligt LAS är 1 månads ömsesidig uppsägningstid vid fyllda 68 år. Det är dock möjligt att avtala om längre uppsägningstid innefattandes tiden efter att LAS-åldern är uppnådd. Detta avgörs genom en avtalstolkning.

  Med tanke på att regeln om 1 månads ömsesidig uppsägningstid nyligen införts, och att ditt anställningsavtal antagligen ingåtts före detta, så rekommenderar jag dig att vända till Naturvetarnas medlemsrådgivning för att reda ut vad som gäller i just ditt fall.

  Mvh,
  Jacob

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.