Till senaste kommentaren

Vad kan man göra om en medarbetare trakasserar sina kollegor?

En kollega på jobbet höjer alltid rösten när det är inte som hon vill ha. Hon är den som går runt och gnäller på allt och alla, hon är den som ställer aldrig upp för sina kollegor men ändå chefen tycker om henne för hon berättar allt som händer på jobbet men inte om hur hon beeter sig.
Vi är flera som har påpekat detta både till henne och till chefen men eftersom chefen är alltid på hennes sida så undrar man vad kan man göra i framtiden? Anmäla till vem? Jag mår jättedåligt och har flera gånger pratat med Previa, har varit sjukskriven också. Nu har jag fått nog för man mår dåligt när man bara tänker på jobbet. Behöver hjälp hur går man vidare?

Lilly (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Lilly! En medarbetare som har ett beteende som inte är acceptabelt och som inverkar negativt på arbetsmiljön, är arbetsgivarens ansvar att hantera. Arbetsgivaren måste ta tag i problemen för annars kan det leda till svåra arbetsmiljöproblem både för medarbetaren och för hela gruppen.

  Det är förstås bra om ni börjar med att prata med personen i fråga, om det går. Det är bra om hen får höra kritiken och får en chans att förklara sig och rätta till sig.

  Om det inte fungerar att prata med kollegan, och om ni har någon som är skyddsombud eller fackligt förtroendevald på er arbetsplats, kontakta dem och berätta hur det ligger till. De har genom sitt förtroendeuppdrag lättare att ta upp problemen med arbetsgivaren. Skyddsombudet har stora befogenheter att ställa krav på att arbetsgivaren vidtar åtgärder för arbetsmiljön.

  Ni har redan pratat med kollegans chef, och om denne inte lyssnar eller förstår, så är det högre upp i hierarkin ni ska gå. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön har VD om det är ett företag inom privat sektor, GD om det är en statlig myndighet, och nämnd, styrelse eller fullmäktige om det gäller en kommun eller region. När ni framför er sak, skilj på sak och person. Försök vara väldigt konkret om vad hens beteende innebär för verksamheten och för er arbetsmiljö. Fokusera på beteende och arbets­resultat, till exempel "Jag kan inte upprätta mina handlingar i tid, eftersom jag sitter och väntar på material från den här personen som hen inte levererar".

  Arbetsgivaren är därefter ansvarig att ta upp problemet med kollegan, ta reda på orsaken och se vilka lösningar som finns. Ibland är det aktuellt med hjälp från företagshälsovården. Det kan också handla om att lätta på arbetsbördan eller att personen får andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har också möjlighet att ge disciplinär påföljd, exempelvis en skriftlig varning. En annan möjlighet att personen omplaceras till en annan tjänst. Den yttersta åtgärden är uppsägning på grund av samarbetssvårigheter, men då måste arbetsgivaren ha gjort verkliga ansträngningar att utreda problemen och gett stöttning, coachning, arbetsanpassning, eventuell rehabilitering och utrett omplaceringsmöjligheter.

  Om du är medlem och önskar du mer stöd i frågan är du välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning
  Heidi
 • Tack så jättemycket för svaret. Jag har påpekat till henne men det är ett återkommande problem. Vi få se om chefen lyssnar igen på oss annars går jag vidare med detta. Tack en gång till.
  Lilly
 • Och om denna kollega ljuger om dig till chefen?
  Om denna kollega använder gammalt klagomål mot dig och hitta på saker att klaga på dig till chefen, vad kan man göra då?
  Basima
 • Hej Basima! Det låter som en konflikt som behöver redas ut så fort som möjligt. Jag föreslås att du pratar med din chef och ber henne/honom att kalla till ett möte med dig och din kollega och så försöker ni tillsammans alla tre reda ut konflikten. Om det är så att du och din kollega inte alls kan prata med varandra eller vara i samma rum, kan ett annat alternativ vara att din arbetsgivare tar in en extern expert på konflikthantering som får reda ut konflikten. Experten kan då gå till väga på så sätt att han/hon har samtal med dig och din kollega var för sig, för att därefter utreda vad som kan göras för att lösa konflikten.
  Heidi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.