Till senaste kommentaren

Särskild visstidsanställning LAS - vad gäller?

Hej

Jag arbetar statligt och har haft en allmän visstidsanställning perioden 1 januari 2022 till och med 31 oktober 2022. Den 1 november 2022 blev jag anställd på nytt av samma arbetsgivare, men i en anställning som i stället kallas särskild visstidsanställning. Den särskilda visstidsanställningen pågår till och med den 28 februari 2022. Eftersom allmän visstid kan övergå till en tillsvidareanställning efter en tid så har jag följande fråga.

Är det möjligt att tillgodoräkna anställningstid från allmän visstid tillsammans med anställningstid från särskild visstid?

Med vänlig hälsning


Sören

Kommentarer

 • Hej Sören

  Tack för din fråga. I mitt svar gör jag en distinktion mellan dels allmän visstid, dels särskild visstid och svaret som ges kan vara tillämpligt oavsett om anställningen avser privat, statlig eller kommunal/regional sektor. Det finns visserligen en nytillkommen, genom kollektivavtal framförhandlad, statlig visstidsanställning. Den lämnas dock utanför detta svar.

  Enligt vissa regler som ska gälla under en övergångsperiod framgår följande.
  • tidigare anställningstid vid allmän visstidsanställning från och med den 1 mars 2022 ska få beaktas. Tid före 1 mars 2022 ska inte beaktas.
  Vid tillämpning kan medlemmen därför tillgodoräkna anställningstid från 1 mars 2022 till och med 31 oktober 2022, totalt åtta månader. Anställningstiden under perioden 1 januari till 28 februari 2022 tillgodoräknas dock inte.

  Medlemmen kan också räkna samman tiden som avser särskild visstidsanställning, alltså perioden 1 november 2022 till och med 28 februari 2023.
  Totalt sammanräknad anställningstid blir då tolv månader.

  De tolv månaderna används sedan vid tillämpning av 5 a § nya LAS och efter tolv månader kan därför den särskilda visstidsanställningen övergå till en tillsvidareanställning.

  För att kunna ge ett korrekt svar på ytterligare frågor som avser särskild visstidsanställning enligt nya LAS hänvisar jag till Naturvetarnas medlemsrådgivning eller svar på denna tråd. Detsamma gäller eventuella frågor som avser statlig visstidsanställning enligt kollektivavtal.

  Med vänlig hälsning

  Mattias Gustafsson
  Ombudsman
  Mattias Gustafsson
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.