Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ska man agera när chefen särbehandlar?

Hej!
Vad ska man göra om en kollega blir särbehandlad på ett kränkande sett av chefen och skyddsombudet inte har någon aning vad man ska göra? Vi diskuterade bland annat om man kan ta in någon utifrån som kan göra en utredning av arbetsplatsen för det är flera i personalen som uttryckt att chefen inte hanterar personalen rätt men är rädd för att säga ifrån.

Kommentarer

 • Hej Louise!
  Arbetsgivaren har en skyldighet enligt lag att se till så att medarbetarna har en god arbetsmiljö och att ingen blir trakasserad eller särbehandlad på jobbet. När det är chefen som särbehandlar, ska man gå till chefen ovanför, och hjälper inte det så går man högre upp i hierarkin och upp till högsta ledningen. Din kollega kan ta med en kollega eller skyddsombudet till det samtalet. Det är viktigt att man meddelar arbetsgivaren om situationen snarast möjligt.

  Arbetsgivaren är skyldig att göra följande:
  1. Utreda omständigheterna
  2. Påtala för den som särbehandlar att man inte accepterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen
  3. Vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra särbehandlingen.
  Det ska finnas rutiner i verksamheten kring hur kränkande särbehandling ska hanteras, som de anställda ska känna till.

  Skulle samtalet med chefens chef eller högre upp inte hjälpa så har skyddsombudet befogenhet att på en mer formell väg kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder så att särbehandlingen upphör. Den befogenheten har skyddsombudet enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen. Ett sätt att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen är att ta in extern hjälp såsom företagshälsovården.

  Om arbetsgivaren inte agerar efter den formella begäran så har skyddsombudet möjlighet att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Här kan du läsa mer:

  Skyddsombudets befogenheter att kräva en arbetsmiljöutredning

  Vänliga hälsningar
  Naturvetarna
  (Uppdaterad )
 • Inlägget var 2021 men min fundering vaknade till liv 2022-11-08 när jag själv utsatts för kränkning/mobbning av chef. För att lyfta detta till arbetsmiljöverket måste båda parter skriva under anmälan, redan där finns det ett problem då det är VD som är själva problemet, vad gör man då som anställd. Nu är detta ett vanligt förekommande problem på min arbetsplats.
  Michael
 • Hej,

  Tack för din fråga.
  För att kunna ge dig ett korrekt svar i din fråga hänvisar jag dig till Naturvetarnas medlemsrådgivning.
  Naturvetarna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.