Till senaste kommentaren

Hur går rehabiliteringsprocessen till vid sjukskrivning?

Vem är ansvarig för rehabiliteringsprocessen när man är sjukskriven? Hur går rehabiliteringsprocessen till?
Naturvetarna Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Försäkringskassan har ett samordningsansvar för rehabiliteringsarbetet. De ansvarar för att vidta åtgärder i syfte att få den sjukskrivne att kunna försörja sig genom arbete, i första hand hos sin nuvarande arbetsgivare, men även till andra arbetsgivare på arbetsmarknaden.  

  Primärvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen.

  Arbetsgivaren ansvarar för att rehabilitera den anställde tillbaka i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska utreda vilka rehabiliteringsinsatser som behövs och se till att dessa vidtas, utifrån individens behov. Om arbetsgivaren nonchalerar sitt ansvar så kan Försäkringskassan kopplas in och ställa krav på arbetsgivaren.

  Arbetsgivaren ska i ett så tidigt skede som möjligt utreda sjukdom och ifall den kan tänkas kräva särskilda insatser. Ifall den anställda sannolikt kommer vara sjukfrånvarande i minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast dag 30 upprätta en rehabplan.

  Företagshälsovården ska kopplas in om det är nödvändigt. Har arbetsgivaren inte tillgång till den kompetens eller de resurser som behövs för rehabiliteringen är arbetsgivaren skyldig att anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. Företagshälsovården ska delta i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Företagshälsovården ska vara opartisk och oberoende i sina bedömningar.

  Arbetsförmedlingen kan ibland kopplas in och svarar då för arbetslivsinriktade åtgärder, till exempel arbetsträning och utbildning för att få den sjukskrivna att kunna återgå till arbete på någon annan arbetsplats.

  Vänliga hälsningar
  Naturvetarna
 • Hej!

  Jag undrar över vad detta innebär för mig:

  "Arbetsgivaren ska utreda vilka rehabiliteringsinsatser som behövs och se till att dessa vidtas, utifrån individens behov." Jag har varit sjukskriven sedan 20140408 pga bortoperation av tumörer i ryggmärgskanalen. Har kronisk smärta o balansproblem, som gör att jag inte kan köra bil eller cykla. Jag arbetar som miljö och hälsoskyddsinspektör o besöker verksamheter i en kommun. Tidigare körde jag bil i önskade nu att de skulle införskaffa en eu-moppe eller el-sparkcyckel, med fanns inga pengar till sånt sa de. Kan jag kräva detta? Och kan de säga upp mig pga att jag inte kan komma till inspektionerna så fort som tidigare (eftersom jag nu måste gå).

  Mvh
  Annika Olander   Annika Olander
 • Hej Annika!
  Den information vi lämnar här är mer allmängiltig. En individuell bedömning om hur rehabiliteringsprocessen ska genomföras måste alltid göras i varje enskilt fall.

  Generellt sett gäller för uppsägning pga sjukdom att en sådan uppsägning sker av personliga skäl och att det måste finnas saklig grund för uppsägningen.
  Huvudregeln är att sjukdom inte är en saklig grund för uppsägning.
  Om arbetstagaren har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan det dock bli aktuellt att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl. Det krävs då att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse inom sin anställning, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar, samt att det inte går att omplacera till annat arbete.

  Om arbetstagaren, utan rimlig anledning, inte medverkar till sin egen rehabilitering kan det påverka bedömningen av om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och om det därmed finns saklig grund för uppsägning.

  Om arbetsgivaren får kännedom om att Försäkringskassan har beslutat att arbetstagaren beviljas hel sjukersättning (varaktig) kan arbetsgivaren, enligt lagen om anställningsskydd meddela arbetstagaren att anställningen kommer att avslutas när beslutet vunnit laga kraft. Meddelandet ska vara skriftligt.

  Det är i första hand skyddsombudet (oavsett facklig tillhörighet) på arbetsplatsen som ska vara stöd för den anställde i rehabiliteringsprocessen.
  Om du behöver ytterligare stöd från ditt fackförbund Naturvetarna så kontakta vår medlemsrådgivning på tel 08 466 24 80 eller
  radgivning@naturvetarna.se

  Matilda

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.