Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ska chefstillsättningar MBL-förhandlas?

Vår arbetsgivare påstår att man inte behöver MBL-förhandla vid tillförordnade chefstillsättningar. Med andra ord när någon annan chef har slutat så kan de snabbt tillsätta chefer internt halvårsvis utan att MBL-förhandla. Dessa har sen fullt mandat och kan omorganisera och omplacera folk. Är detta rätt?

Jörgen (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Jörgen!

  Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, ska arbetsgivaren vid viktigare förändringar av verksamheten förhandla med de fackliga organisationerna enligt 11 § MBL. Tillsättning av chefer, även tillförordnade, utgör typiskt sett sådana viktiga förändringar som ska förhandlas. Syftet är att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att yttra sig och diskutera arbetsgivarens förslag innan denne beslutar. Däremot har facket inte rätt att bestämma vem som ska tillsättas som chef. När förhandlingen är genomförd så har arbetsgivaren uppfyllt sin förhandlingsskyldighet, och om parterna inte är överens i förhandlingen, så bestämmer arbetsgivaren.

  Undantag från förhandlingsskyldigheten kan tänkas vara tillåtna om det rör sig om en mycket tillfällig engångslösning.

  Hur långa förordnanden som kan tillåtas utan förhandling är svårt att säga exakt. Längden får anses vara beroende av hur högt upp chefsbefattningen är. Är det en mycket hög chefstjänst med påverkan på hela verksamheten, så bör endast en synnerligen kort period tillåtas. Är det en lägre chefsbefattning med mindre befogenheter torde en något längre period tillåtas.

  Att systematiskt tillsätta chefer på korta förordnanden, för att på så sätt undvika förhandling, får ses som ett kringgående av förhandlingsskyldigheten.

  Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, finns inte denna förhandlingsskyldighet.

  Kontakta gärna vår medlemsrådgivning om du har ytterligare frågor eller funderingar!

  Med vänlig hälsning

  Heidi
  (Uppdaterad )
 • Hejsan!

  Vi har en chef som anser att anlitande av en konsult inte räknas som en tillsättning. Genom att definiera om detta ord (’tillsättning’) tänker man sig att man inte behöver MBL-förhandla.

  Vad tänker ni om det? Avtalsbrott?


  Henrik
 • Hej Henrik! Förhandlingsskyldigheten gäller alla viktigare förändringar i verksamheten och tillsättning av en konsult kan vara en sådan viktigare förändring. Men förhandlingsskyldigheten gäller endast om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal, annars föreligger inte denna skyldighet.
  Heidi
 • Hej, undrar vad man kan kräva för information inför en MBL om eb chefstillsättning? Kan man begära att få se CVn från de som sökt tjänsten tex.
  Anna
 • Hej Anna! De fackliga parterna har enligt 18 § MBL rätt att få se de skriftliga dokument och underlag som arbetsgivaren har som grund för MBL-förhandlingen, så jag skulle säga att sökandens CV bör facket få del av.
  Heidi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.