MBL-Förhandling Chefstillsättning?

Vår arbetsgivare påstår att man inte behöver MBL-förhandla vid tillförordnade chefstillsättningar. Med andra ord när någon annan chef har slutat så kan de snabbt tillsätta chefer internt halvårsvis utan att MBL förhandla. Dessa har sen fullt mandat och kan omorganisera och omplacera folk. Är detta rätt?

Jörgen (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Jörgen!

  Vid viktigare förändringar av verksamheten är arbetsgivaren skyldig enligt MBL att kalla till förhandling med de fackliga organisationerna. Tillsättning av chefer, även tillförordnade, utgör typiskt sett sådana viktiga förändringar som ska förhandlas. Syftet är att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att yttra sig och diskutera arbetsgivarens förslag innan denne beslutar. Däremot har facket inte rätt att bestämma vem som ska tillsättas som chef. När förhandlingen är genomförd så har arbetsgivaren uppfyllt sin förhandlingsskyldighet, och om parterna inte är överens i förhandlingen, så bestämmer arbetsgivaren.

  Undantag från förhandlingsskyldigheten kan tänkas vara tillåtna om det rör sig om en mycket tillfällig engångslösning.

  Hur långa förordnanden som kan tillåtas utan förhandling är svårt att säga exakt. Längden får anses vara beroende av hur högt upp chefsbefattningen är. Är det en mycket hög chefstjänst med påverkan på hela verksamheten, så bör endast en synnerligen kort period tillåtas. Är det en lägre chefsbefattning med mindre befogenheter torde en något längre period tillåtas.

  Att systematiskt tillsätta chefer på korta förordnanden, för att på så sätt undvika förhandling, får ses som ett kringgående av förhandlingsskyldigheten.

  Kontakta gärna vår medlemsrådgivning om du har ytterligare frågor eller funderingar!

  Med vänlig hälsning

  Heidi Wiik

  Ombudsman

  Heidi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.