Till senaste kommentaren

Måste jag ta ut semester vid arbetsbrist?

Hej!
Min chef säger att vi måste ta ut semester för att vi kommer få arbetsbrist på lab om inflödet av prover minskar. Kan chefen tvinga anställda att ta semester pga arbetsbrist?
jessica (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Enligt semesterlagen ska förläggningen av annan semesterledighet än sådan som avses i 12 §, ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om förhandling med arbetstagarens organisation inte har ägt rum. Lag (2009:1439).

  Nedan kan du se 12§:
  Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Även utan stöd av avtal får en sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det. Lag (2009:1439).

  Vänliga hälsningar

  Christina
 • Vår arbetsgivare säger sig ha rätt att lägga ut semester nu under våren för de som har sparad semester utöver sommarsemestern trots att arbetstagaren inte vill ta ut sparad semester. Gäller andra regler då det handlar om läget nu i och med Corona?
  Jessica
 • Rätten till sparade semesterdagar regleras under Semesterlagen §18-21. Men parter kan genom kollektivavtal eller andra överenskommelser förhandla sig fram till andra lösningar. Så det beror på vilket och om ditt företag har ett kollektivavtal.

  I semesterlagen står det: En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår.

  En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades.

  Så om jag utgår enbart från semesterlagen så kan inte din arbetsgivare tvinga er att lägga ut semester. Än så länge gäller inga andra regler än gällande kollektivavtal (om ni har något) eller Semesterlagen.
  Christina
 • På min arbetsplats stänger kontoret två veckor i juli och två veckor vid jul/nyår. Vi uppmanas att ta semester de veckorna + en vecka i anslutning till sommaruppehållet. Kan verkligen arbetsgivaren styra så mycket över min semester? Jag känner att jag inte har någon möjlighet att ta semester under resten av året.

  Karin
 • Hej Karin! Om arbetsplatsen stängs, till exempel över jul/nyår och sommaren, kan du inte bli tvingad att ta ut obetald eller sedan tidigare sparad semester. Däremot kan arbetsgivaren lägga ut innestående betald semester om du har sådan kvar och inte begärt att få spara den. Finns det ingen betald semester att lägga ut, så är arbetsgivaren skyldig att förse dig med arbete eller bevilja dig betald ledighet.
  Heidi
 • Det betyder i praktiken att jag aldrig kan få en semesterdag mellan nyår och mars, då vi har semesterår första april - sista mars. Och att jag aldrig kommer att kunna spara en enda semesterdag. Intressant.
  Karin
 • Hej igen! Ta gärna upp detta till en diskussion med din arbetsgivare, eller vänd dig till er lokala förtroendevalda om ni har sådana, som i sin tur kan ta upp frågan med arbetsgivaren. Ni kanske kan komma fram till någon lösning så att ni får mer flexibilitet när det gäller semestern. Du är förstås alltid välkommen att diskutera med Naturvetarnas rådgivning, 08-4662480!
  Heidi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.