Lönerevisionen 2024

Hej
Jag skulle vilja veta vad det nuvarande avtalet säger om vilken %sats arbetsgivaren ” dealar” med under årets lönerevision? Har väldigt svårt att hitta detta.

Jag arbetar inom VästraGötalandsregionen

Jag hittar lönestatistik men är alltså intresserad av aktuellt avtal inför lönerevision.

Hälsningar Medlem
Medlem

Kommentarer

  • Hej!

    Tack för din fråga. Jag har ändrat i den så att det inte går att identifiera vem du är när vi publicerar den.

    Anledningen att du inte hittar en specifik procentsats är för att löneavtalet fokuserar mer på en saklig lönesättning utifrån tydliga lönekriterier och en saklig bedömning av var och ens kompetens och prestation. Det förutsätter lokal facklig dialog om förutsättningarna inför varje lönerevision, inte minst vad gäller löneutrymmet. Det förutsätter också att du och din chef är väl insatta i lönekriterierna och vad de innebär för din tjänst. Inte minst förutsätter det att du vet vad som förväntas av dig i din tjänst. Om otydlighet råder kring något av detta så bör du ta upp det med din chef och dina lokala fackliga företrädare.

    Det är viktigt att lönesamtalet handlar om hur du presterat i relation till de mål som arbetsgivaren har satt upp. Tala därför om det och ge din bild av hur du har presterat. Om du och arbetsgivaren har olika uppfattning så förklara varför du inte delar arbetsgivarens uppfattning. Arbetsgivaren har sista ordet men du har rätt att bli hörd och sakligt bedömd. Kontakta gärna vår rådgivning om du vill ha tips på vad som är viktigt att tänka på.
    Per
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.