Till senaste kommentaren

Hur får konkurrensklausul vara utformat och vad ska jag tänka på?

Min nya arbetsgivare vill att jag ska skriva på ett anställningsavtal som gör att jag inte kan söka jobb hos ett konkurrerande företag. Om jag börjar jobba hos en konkurrent så måste jag betala sex månadslöner. Ännu mer om några kunder byter till konkurrenten. Det här ska gälla i nio månader. Får man verkligen skriva sådana avtal?
Eric

Kommentarer


 • Hej Eric!

  Tack för att du kontaktar oss. Du och din arbetsgivare får komma överens om det mesta som inte regleras i lagar, men inte under vilka förutsättningar som helst. Det avtal som din arbetsgivare presenterat brukar kallas för konkurrensavtal eller konkurrensklausul, det finns en del som kan vara bra att tänka på innan du skriver på avtalet.

  Utgångspunkten är att avtalsfrihet råder för det som inte regleras i lag, men om avtal är oskäliga så kan de jämkas av en domstol. För det så krävs det dock att det uppstår en tvist där någon formulering i avtalet eller avtalet är oskäligt. Däremot så går det att föra en dialog om skäligheten utifrån de fall som tidigare gått till domstol.

  Det finns tre saker som styr bedömningen huruvida konkurrensavtalet är skäligt eller inte, och det är din befattning, den kompensation du får (under tiden du sitter i karantän, tidsperioden mellan att du slutat hos din gamla och innan du tillträtt hos den nya arbetsgivaren) samt längden för tiden du måste stå i karantän.

  Om du exempelvis jobbar som forskningschef på ett läkemedelsbolag så brukar det finnas en risk att arbetstagaren kan avslöja information som kan skada den gamla arbetsgivaren om den byter arbetsgivare till en konkurrent. Det kan då vara rimligt med ett konkurrensavtal men en lång tidsperiod (i karantän) och ett högre skadestånd beroende på omständigheterna.

  Om du istället jobbar som säljare så finns det kanske mindre information som kan skada. Då finns fortfarande produkterna ute på marknaden och konkurrenterna kan själva undersöka varan - då finns inte samma behov av ett konkurrensavtal och då kan skäligheten ifrågasättas. På så sätt kan dina arbetsuppgifter styra bedömningen huruvida konkurrensavtalet kan bedömas som skäligt eller ej.

  Sammanfattningsvis så får alltså du och din arbetsgivare komma överens om sådana här avtal, men du måste få en rimlig kompensation under tiden du står i karantän och dina arbetsuppgifter kan styra bedömningen om avtalet kan betraktas som skäligt. Med andra ord så får man skriva sådana avtal men inte hur som helst.

  För en dialog med din arbetsgivare om vad konkurrensavtalet ska skydda i din befattning och ställ också krav på att din arbetsgivare förklarar vilka företag som kan betraktas som konkurrerande och inte. På så sätt slipper du ta den diskussionen om du tänker lämna i framtiden.

  Lycka till!

  Viktor
 • Hej,

  Min arbetsgivare ville för ca ett år sedan att jag skulle skriva under ett kombinerat sekretessavtal/konkurrensklausul som skulle löpa under tre år utan att erbjuda ersättning, jag trodde inte det var sant att de inte ens erbjöd någon form av ersättning, hur dum tror dom jag är!!!

  Naturligtvis störtvägrade jag men nu har företaget återkommit i frågan och kortat ned tiden till 12 månader, men "glömt bort" min kommentar kring kompensation.

  Än en gång fick förklara för chefen att jag skriver gärna på men då måste det utgå någon form av kompensation från deras sida.

  Till sist så gav denne med sig och har bett mig återkomma med vad jag tycker är rimligt.

  Så min fråga är just, vad är en rimlig ersättning? -Själv kan jag tycka kanske nånstans kanske runt 80% av skillnaden mellan A-kassa och nuvarande lön under tiden som jag står i karantän.

  Och vore det rimligt att man avtalar att klausulen upphävs om jag blir uppsagd/avskedad av företaget och att det då står mig fritt att ansöka om anställning hos konkurrenterna.

  Förresten bra tips det där med att lista vilka företag som anses vara konkurrerande!

  /Mats
  Mats
 • Hej Mats!

  Tack för att du kontaktar oss.

  Vad som är en rimlig ersättning är en bra fråga. När domstolar bedömer huruvida konkurrensavtal har varit oskäliga eller ej så tittar man på hur pass omfattande avtalet är och hur pass mycket det belastar arbetstagaren i anställningsförhållandet och i tiden därefter. I den bedömningen ingår arbetstagarens anställningstid, kvalificeringsgrad i befattningen och längden på karensperioden.

  När konkurrensavtal eller konkurrensklausuler regleras i kollektivavtal finns en tumregel om en ersättning på 60 % av den lön du uppburit hos din tidigare arbetsgivare. Många anställningsavtal som träffas med arbetsgivare som inte har kollektivavtal brukar också utgå ifrån det.

  Som du också är inne på, så är utgångspunkten i sådana här avtal att avtalet inte ska belasta den som exempelvis blir uppsagd på grund arbetsbrist eller blir avskedad. Det ska stå den arbetstagaren att helt fritt kunna söka nytt jobb i sådana fall, och det är vanligt att den frågan regleras i avtalet eller diskuteras i samband med en uppsägning eller varsel om avsked, om den är oreglerad.

  Sammanfattningsvis så är alltså svaret på din fråga att bedömningen vad som är en rimlig ersättning tar sin utgångspunkt i hur pass omfattande konkurrensklausulen är. Om konkurrensklausulen kan betraktas som skälig så är tumregeln 60 % av den tidigare lönen en standard.

  Hoppas detta gav dig en bättre bild av vad som är en rimlig ersättning.

  Allt gott!
  Viktor
 • Hejsan,
  Jag hakar på denna tråd då jag har stött på ett liknande avtalsförslag. Jag har blivit erbjuden en tjänst med 6 månaders uppsägningstid(förlängt från norm. 3 mån) samt 6 månaders klausul ifall jag avslutar min anställning hos företaget så får jag inte jobba inom konkurrerade verksamheter( s k "no compete"). Som jag har förstått hittills utifrån den rekryterande chefen ifall företaget säger upp mig så träder inte "no compete"-klausulen i kraft.. Mina frågor är därför:
  1. Är det rimligt att begära 60% av tidigare lön som ersättning under perioden mellan anställningar (6 månader) som kompensation för "no compete"?
  2. Vad tolkas/specificeras som konkurrerade verksamhet? T.ex kan gå över ifrån den privata sektorn inom sjukvård till statligt/region/myndighet?
  Tacksam för svar!
  Hjalmar
 • Hej Hjalmar!
  Om fråga inte besvarades i diskussionstråden ovan ber jag dig att kontakta vår rådgivning.


  Hälsningar,

  Victor
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.