Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad ska man göra om en kollega missköter sitt jobb?

En av mina närmsta kollegor sköter inte sitt jobb vilket påverkar mitt och de andra kollegornas arbete. Kollegan har dessutom personalansvar, något hen också missköter. Både hens personal, mina andra kollegor och jag har vid upprepade tillfällen bett vår verksamhetschef (min närmsta chef) att ta tag i saken men inget händer, utan man håller hen om ryggen. Förklarar hens beteende med att "hen är sån". Vi tycker hen är en uppenbar felrekrytering som inte kan det hen är anställd för. Nu har det gått så långt att jag inte kan släppa situationen på fritiden och funderar på att byta jobb.

Hur går jag vidare när verksamhetschefen inte gör något? Vad har jag och mina kollegor för rättigheter?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Sara!

  En medarbetare som inte fungerar är ytterst arbetsgivarens ansvar och arbetsgivaren måste ta tag i problemen för annars kan det leda till svåra arbetsmiljöproblem.

  Det är förstås bra om ni börjar med att prata med personen i fråga, om det går. Om hen har personalansvar kanske det går att ta upp detta i ett medarbetarsamtal? Det är bra om hen får höra kritiken och får en chans att förklara sig och rätta till sig.

  Om det inte fungerar att prata med kollegan, och om ni har någon som är skyddsombud eller fackligt förtroendevald på er arbetsplats, kontakta dem och berätta hur det ligger till. De har genom sitt förtroendeuppdrag lättare att ta upp problemen med arbetsgivaren. Skyddsombudet har stora befogenheter att ställa krav på att arbetsgivaren vidtar åtgärder för arbetsmiljön.

  Om ni varken har någon som är skyddsombud eller fackligt förtroendevald, ska ni kontakta kollegans chef, och om denne inte lyssnar eller förstår, så är det högre upp i hierarkin ni ska gå. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön har VD om det är ett företag inom privat sektor, GD om det är en statlig myndighet, och nämnd, styrelse eller fullmäktige om det gäller en kommun eller region. När ni framför er sak, skilj på sak och person. Beskriv inte kollegan som lat eller slarvig, utan var väldigt konkret om vad det innebär för verksamheten och för er arbetsmiljö. Fokusera på beteende och arbets­resultat, till exempel "Jag kan inte upprätta mina handlingar i tid, eftersom jag sitter och väntar på material från den här personen som hen inte levererar".

  Arbetsgivaren är därefter ansvarig att ta upp problemet med kollegan, ta reda på orsaken och se vilka lösningar som finns. Ibland är det aktuellt med hjälp från företagshälsovården. Det kan också handla om att lätta på arbetsbördan eller att personen får andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren har också möjlighet att ge disciplinär påföljd, exempelvis en skriftlig varning. Den yttersta åtgärden är uppsägning på grund av samarbetssvårigheter, men då måste arbetsgivaren ha gjort verkliga ansträngningar att utreda problemen och gett stöttning, coachning, arbetsanpassning, eventuell rehabilitering och utrett omplaceringsmöjligheter.

  Önskar du mer stöd i frågan kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning.

  Vänliga hälsningar
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.