Till senaste kommentaren

Hur går lönesättningen till om jag varit sjukskriven eller föräldraledig?

Om man är sjukskriven eller föräldraledig under en längre tid, hur går då lönesättningen till? Ska chefen tillämpa samma resultat på lönekriterier som man hade föregående period?
Gunilla Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Gunilla,

  Detta är lite olika. Hur man ska gå tillväga vid just sjukledighet eller föräldraledighet kan framgå i kollektivavtalet eller lönepolicyn som tillämpas i verksamheten för det fall något avtal inte finns. Om det inte framgår av avtal eller policy så är en vanligt metod att man t.ex. tar ett snitt av de senaste 3 åren och ge en löneökning motsvarande snittökningen under perioden.

  Med vänlig hälsning,
  Jacob
 • Hej!

  Enligt min arbetsgivare så innebär individuell lönesättning att man bara har rätt till löneförhöjning om man presterar utöver vad som förväntas av en. Dvs att om man presterar det som förväntas får man behålla sin lön. Stämmer det med Naturvetarnas syn? Jag trodde att alla har rätt till en viss löneutveckling om man nu inte misssköter sig. T ex har jag som har varit föräldraledig i drygt ett år inte kunnat prestera mer än normalt och skulle med arbetsgivarens resonemang inte ha rätt till någon löneförhöjning. Det skulle då innebära att jag halkar efter för att jag varit föräldraledig och så ska det väl ändå inte vara?
  /statligt anställd
  Ann-Christine
 • Hej Ann-Christine,

  Du som statligt anställd har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar premisserna för den årliga löneökningen. Arbetsgivaren ska således inte efter eget huvud bara ge löneökning till de som överträffat målen. Har man som föräldraledig inte möjlighet att få löneökning pga. att man inte arbetat just detta år och därmed inte överträffat förväntningar så låter detta ett otillåtet missgynnande. Man ska som föräldraledig kunna förvänta sig en löneökning i paritet med den man fått tidigare år.

  Som svar på din fråga. Detta stämmer inte med Naturvetarnas syn. Tanken med individuell lönesättning är inte som din arbetsgivare verkar hävda, att förväntningar måste överträffas för löneökning. Man brukar istället tillämpa vissa generella lönekriterier som gäller i verksamheten (t.ex. ansvar, prestation, arbetsuppgifternas svårighetsgrad m.m) tillsammans med individuella mål för personen som fastställdes framåt under föregående revisionsår. Det är endast om personen inte alls uppfyller målen och kriterierna som en löneökning ska utebli. Ligger man på förväntad nivå så bör man kunna räkna med ett medelpåslag. Har man överträffat målen så bör man förstås hamna i det övre skiktet.

  Kontakta er lokala Saco-S förening för att informera om chefens syn på individuell lönesättning, då kan de tydliggöra vad individuell lönesättning innebär.

  Med vänlig hälsning,
  Jacob

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.