Till senaste kommentaren

Kan arbetsgivaren hävda stabsläge?

På vår arbetsplats hävdar arbetsgivaren stabsläge nu under pandemin, och anser därmed att de kan låta anställda byta arbetsuppgifter med kort varsel. Hur kan jag som förtroendevald få dem att backa och förhandla istället?
Naturvetarna

Kommentarer

 • Hej!

  Arbetsgivaren kan inte ensidigt besluta om att ge arbetstagaren nya eller ändrade arbetsuppgifter som innebär så omfattande förändringar av arbetstagarens arbetsuppgifter att hen i realiteten får en annan anställning än tidigare.

  En del arbetsgivare vill teckna lokala avtal som utvidgar arbetsskyldigheten samt begränsar arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL. Underteckna inte lokala krisavtal som syftar till att arbetstagarnas arbetsskyldighet utvidgas i samband med Corona-pandemin. Kontakta först Naturvetarna. Kompetensförsörjning är en akut fråga som ska lösas genom aktivt rekryteringsarbete och andra lösningar ska ske frivilligt från arbetstagarens sida.

  För kommuner och regioner finns ett krislägesavtal som kan aktiveras i en krislägessituation. Krislägesavtalet kan aktiveras om samtliga kriterier för aktivering av avtalet uppfylls. För att krislägesavtalets villkor ska gälla på lokal nivå måste lokala kollektivavtal tecknas. Det är därför viktigt att understryka att förbunden undertecknar lokala kollektivavtal för implementering av krislägesavtalet.

  Läs mer på Akademikeralliansens webbplats

  Avtalet hittar du på denna länk

  I det akuta läge som råder måste alla, såväl arbetsgivare som anställda och fackförbund vara beredda att bidra till smidiga och snabba lösningar. Men det gör vi inte genom att gå med på lokala avtal som riskerar att sätta våra befintliga avtal ur spel.

  Med vänliga hälsningar

  Heidi Wiik
 • Krislägesavtal även för statligt anställda?
  Johan
 • Hej Johan!

  Krislägesavtalet som nämns ovan finns inom kommuner och regioners avtalsområde. Statliga myndigheter har däremot krislägesorganisationer inom MSB och Länsstyrelser, men det är något annat.
  Vänliga hälsningar
  Anna
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.